• Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV
  • Binnentuin Ministerie van LNV

Binnentuin Ministerie van LNV

Den Haag

2001

Het regeringsgebouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het huidige Ministerie van Economische Zaken (EZ) leek eerder een bunker dan een kantoor en was ernstig afgesneden van de stad eromheen. De opdracht was stad en gebouw te integreren en tegelijkertijd te benadrukken dat het hier een groen departement betreft.

Omliggende straten

De drie straten grenzend aan het gebouw zijn elk op een speciale manier gebruikt om de te openen ruimte en de bebouwde ruimte met elkaar te integreren. Bij de ingang, tussen een nieuwe klassieke zuilengalerij en de voorgevel, ligt een met gras begroeide helling die het binnenliggende groen aankondigt. Aan de andere kant ligt het restaurantpaviljoen, wat wordt afgebiesd door een oranjerie. De lange zuidkant van het Ministerie heeft te kampen met een hoofdweg, die sterk kan worden verbeterd door het planten van een vier rijen brede laan van platanen.

Eerste binnenhof: entree

Een elegant binnenplein als gastvrije ontvangst van medewerkers en bezoekers. Het is er open, steenachtige en ruim. Twee gebeeldhouwde sculpturen van levend groen markeren het hart en laten de verandering van de seizoenen zien. Een brede stenen bank markeert de randen, nodigt uit om te gaan zitten en creëert tegelijkertijd een veilige barrière voor de parkeergarage eronder. Een groef met draaicirkel voor binnenkomende auto’s is subtiel in de verharding ingesneden. Parkeren op het plein is mogelijk, maar wordt ontmoedigd.

Tweede binnenhof: natuur

De middelste binnentuin is een ode aan de natuur. Een klein bos van tammekastanjebomen verrijst uit een ondergroei van grassen. Vanaf het pad dat alle drie de binnentuinen met elkaar verbindt, loopt de grond geleidelijk schuin af in zuidelijke richting naar de kelder. Van onderaf gezien biedt de binnenhof een onbelemmerd zicht op de hellende bosbodem. Vanaf de hoger gelegen niveaus vormt de nabijheid van een groen bladerdak van boomtoppen een zachte verbinding met de natuur.

Derde binnenhof: tuin

Hier bereikt het pad het restaurant in de oranjerie. Het zal de meestbezochte open ruimte van het gebouw zijn, vooral op zomerse dagen. Een tuin lay-out nodigt uit om rond te wandelen of te zitten onder de acacia’s die het zonlicht filteren. Acht opeenvolgende niveaus volgen een soortgelijke helling als in het bosgedeelte. Cortenstalen wanden en met hagen fungeren als grondkering. Stapstenen van natuursteen en staal bieden toegang tot deze Hof van Eden.

Credits

Michael van Gessel, Amsterdam

Dam en Partners Architecten, Amsterdam