Objecten

Door zijn affiniteit met bouwen en construeren heeft Wim meerdere objecten ontworpen en geproduceerd, vaak heel uiteenlopend qua vormgeving en functie. Altijd is het oorspronkelijke project en de bijbehorende materialisatie uitgangspunt voor het ontwerp. Zo is bij een robuust kantorencomplex in Rotterdam een reeks fietsenbergingen ontworpen in transparant staal, een contradictio in terminis. Toch weet Wim op deze manier met het materiaal te spelen en plaatst zo een heel eigen handtekening, die versterkend werkt op het grotere project van een collega-architect of landschapsarchitect. Inmiddels zijn talloze objecten ontworpen voor beurzen en exposities, bezoekerscentra en bedrijfsateliers. Bijzonder meubilair speelt daarin vaak een grote rol, opgenomen in het totaalconcept van een interieurontwerp. Soms gaat aan de bouw het maken van een maquette vooraf, waardoor de ruimtelijke werking van het ontwerp in één oogopslag duidelijk is.

Tuinen

De tuinen van Wim vallen op door hun heldere vormgeving en door het gebruik van sobere, robuuste materialen. Soms is dat staal of beton, maar het kan ook glas, hout of gebakken steen zijn. De beplanting is vaak sterk architectonisch van vorm of juist heel weelderig. Vaak wordt er samengewerkt met beplantingsdeskundigen uit zijn brede netwerk. Ook wordt er soms samengewerkt met andere ontwerpers, waardoor vaak hele bijzondere tuinen ontstaan. Uitgangspunt is altijd de plek zelf, in combinatie met de architectuur van de bebouwing en de directe verbinding met de omgeving. Zo kan met ‘geleend landschap’ de tuin vaak groter lijken dan hij op het eerste gezicht zou zijn. Een strakke belijning brengt rust in de tuin, de beplanting zorgt voor het nodige leven.

Landschap

Wim Wijsman neemt de natuur als uitgangspunt omdat de natuur puur, eerlijk en krachtig is. Overal is sprake van natuurlijke eenvoud, ritmes, gelaagdheid. De natuur gaat haar eigen gang. Menselijk ingrijpen geeft vorm aan natuurlijke processen of materialen, constructief of destructief. Als je ontwerpt wil je iets toevoegen aan dat wat er al is. Je wilt verrassen, confronteren, contrasteren zonder de natuur te verstoren. Materialen als hout, steen en staal staan dicht bij de natuur en zijn even stevig, krachtig en eenvoudig om er goed mee te kunnen werken. Natuurlijke vormen inspireren. Rotsen, brokken ijs. De elementen water, aarde, vuur en lucht. Je brengt natuurlijke processen terug tot een menselijke schaal. Puur en eerlijk.

Opdrachtgeverschap

Ontwerpen is geen vrijblijvend proces: je hebt vaak te maken met het programma van eisen van de opdrachtgever. Elke opdracht, elke omgeving is anders. Wat kun jij doen om juist op die ene plek iets nieuws te maken? Je bekijkt de omgeving en het landschap goed. Je probeert iets toe te voegen wat vanzelfsprekend of bijna natuurlijk is en toch een meerwaarde heeft. Een sterk ontwerp blijft hangen in je geheugen of gedachten. Een goed ontwerp heeft een ‘memoire’. Dit fenomeen maak ontwerpen tot een dynamisch proces tussen de ontwerper en degenen voor wie de dingen zijn ontworpen. Wim Wijsman kan desgewenst optreden als opdrachtgever of uitvoerder in uiteenlopende projecten voor exploitatie, onderhoud of beheer.

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap